Saturday, 23 April 2011

TUGASAN KE-2 / KENEGARAAN

TUGASAN 2 (PENILAIAN 20%)
KENEGARAAN (HNS2013/ULP1023)
 1. Dialog Peradaban : Peranan dan kepentingannya di Malaysia
 2. Islam dan Demokrasi
 3. Masyarakat majmuk dan demokrasi
 4. Semangan asabiah dan politik semasa
 5. Kontrak sosial
 6. Raja berperlembagaan
 7. Konsep keadilan dalam Dasar Ekonomi Negara
 8. 1 Malaysia : Isu-isu dan cabaran
 9. Cabaran beragama lokal dan global
 10. Integrasi kaum dan hubungan etnik
ARAHAN
BINCANGKAN SATU (1) TAJUK SAHAJA DARIPADA 10 TAJUK YANG DISEDIAKAN.
SOALAN TUGASAN INI HENDAKLAH DIJAWAB DENGAN DISERTAKAN DENGAN PERKARA-PERKARA BERIKUT:
i.              Membincangkan kefahaman anda tentang tajuk yang dibincangkan;
ii.            Menyertakan sekurang-kurangnya 5 isi penting;
iii.           Membuat rumusan tentang tajuk perbincangan;
iv.           Menggunakan kaedah APA/nota kaki/nota hujung;
v.            Menyertakan Cover Assignment yang lengkap;
vi.           Menggunakan huruf Times New Roman.
vii.          Langkau baris: 1.5;
viii.        Jumlah perkataan: 2000 patah perkataan;
ix.           Tarikh akhir penyerahan tugasan: 5 JUN 2011
KELEWATAN TIDAK AKAN DILAYAN
      MARKAH TUGASAN: 20 PERATUS

No comments:

Post a Comment

Sila tinggalkan komen anda di sini!

Saturday, 23 April 2011

TUGASAN KE-2 / KENEGARAAN

TUGASAN 2 (PENILAIAN 20%)
KENEGARAAN (HNS2013/ULP1023)
 1. Dialog Peradaban : Peranan dan kepentingannya di Malaysia
 2. Islam dan Demokrasi
 3. Masyarakat majmuk dan demokrasi
 4. Semangan asabiah dan politik semasa
 5. Kontrak sosial
 6. Raja berperlembagaan
 7. Konsep keadilan dalam Dasar Ekonomi Negara
 8. 1 Malaysia : Isu-isu dan cabaran
 9. Cabaran beragama lokal dan global
 10. Integrasi kaum dan hubungan etnik
ARAHAN
BINCANGKAN SATU (1) TAJUK SAHAJA DARIPADA 10 TAJUK YANG DISEDIAKAN.
SOALAN TUGASAN INI HENDAKLAH DIJAWAB DENGAN DISERTAKAN DENGAN PERKARA-PERKARA BERIKUT:
i.              Membincangkan kefahaman anda tentang tajuk yang dibincangkan;
ii.            Menyertakan sekurang-kurangnya 5 isi penting;
iii.           Membuat rumusan tentang tajuk perbincangan;
iv.           Menggunakan kaedah APA/nota kaki/nota hujung;
v.            Menyertakan Cover Assignment yang lengkap;
vi.           Menggunakan huruf Times New Roman.
vii.          Langkau baris: 1.5;
viii.        Jumlah perkataan: 2000 patah perkataan;
ix.           Tarikh akhir penyerahan tugasan: 5 JUN 2011
KELEWATAN TIDAK AKAN DILAYAN
      MARKAH TUGASAN: 20 PERATUS

No comments:

Post a Comment

Sila tinggalkan komen anda di sini!