Monday, 22 August 2011

PENDAFTARAN SEMESTER SECARA ONLINE BAGI SEMESTER 1 SESI 2011/2012

PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR PROGRAM
PENSISWAZAHAN GURU - PENDIDIKAN JARAK JAUH (PPG-PJJ)
PENDAFTARAN SEMESTER SECARA ONLINE BAGI
SEMESTER 1 SESI 2011/2012

Anda diwajibkan untuk membuat pendaftaran semester secara online melalui MyUPSI Portal mulai 5 September 2011 hingga 12 September 2011 seperti berikut:
Sila klik untuk paparan carta alir pendaftaran semester secara online.
Peringatan:
Pendaftaran semester wajib dibuat bagi memastikan UPSI memperolehi data yang tepat bilangan pelajar yang masih aktif meneruskan pengajian pada semester ke-2.
Sebarang masalah atau pertanyaan, sila hubungi Bahagian Hal Ehwal Akademik
(Unit Pendaftaran).
Tarikh Notis : 22 Ogos 2011
Dikeluarkan oleh :
PEJABAT PENDAFTAR
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK
(UNIT PENDAFTARAN)
Telefon : 05-4506992/6991/6923
E-mel :  redzuan@upsi.edu.my

Monday, 22 August 2011

PENDAFTARAN SEMESTER SECARA ONLINE BAGI SEMESTER 1 SESI 2011/2012

PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR PROGRAM
PENSISWAZAHAN GURU - PENDIDIKAN JARAK JAUH (PPG-PJJ)
PENDAFTARAN SEMESTER SECARA ONLINE BAGI
SEMESTER 1 SESI 2011/2012

Anda diwajibkan untuk membuat pendaftaran semester secara online melalui MyUPSI Portal mulai 5 September 2011 hingga 12 September 2011 seperti berikut:
Sila klik untuk paparan carta alir pendaftaran semester secara online.
Peringatan:
Pendaftaran semester wajib dibuat bagi memastikan UPSI memperolehi data yang tepat bilangan pelajar yang masih aktif meneruskan pengajian pada semester ke-2.
Sebarang masalah atau pertanyaan, sila hubungi Bahagian Hal Ehwal Akademik
(Unit Pendaftaran).
Tarikh Notis : 22 Ogos 2011
Dikeluarkan oleh :
PEJABAT PENDAFTAR
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK
(UNIT PENDAFTARAN)
Telefon : 05-4506992/6991/6923
E-mel :  redzuan@upsi.edu.my