Thursday, 21 April 2011

Rujuk Pensyarah E-Learning Kita.

Saya dapati terdapat beberapa kekeliruan dalam kalangan sebilangan saudara/i. Bagi kursus KPD 3016, semasa sesi bersemuka pada 2 & 3 April 2011 saudara/i telah bertemu dengan tutor/pensyarah dan beberapa makluman berkaitan tugasan, forum dan kuiz mungkin telah dimaklumkan. Wbp sila ambil maklum bahawa perkembangan terkini berkaitan kursus ini adalah:

  • Semua pemantauan berkaitan tugasan, kuiz dll berkaitan kursus ini adalah dilakukan oleh pensyarah e-learning bukan tutor/pensyarah yang saudara/i jumpa di pusat tutorial tempoh hari. 
  • Terdapat flexibility dalam pengendalian tugasan. Jika terdapat percanggahan antara apa yang disampaikan oleh tutor semasa sesi bersemuka dan pensyarah e-learning, sila ikut arahan oleh pensyarah e-learning.  
  • Semua penghantaran tugasan (submission of assignment) adalah kepada pensyarah e-learning BUKAN tutor.
  • Sila patuhi arahan yang disampaikan oleh pensyarah e-learning masing-masing bagi mengelakkan tugasan saudara/i tidak dapat dikenalpasti dan akhirnya tidak dapat dinilai. Pematuhan terhadap arahan ini adalah penting kerana UPSI mempunyai bilangan pelajar PJJ yang sangat ramai. Juga, selalu rujuk maklumat terkini melalui MyGuru.

Selamat belajar ya cikgu cikgi sekalian. Kuatkan semangat. EL-S07 Boleh!

No comments:

Post a Comment

Sila tinggalkan komen anda di sini!

Thursday, 21 April 2011

Rujuk Pensyarah E-Learning Kita.

Saya dapati terdapat beberapa kekeliruan dalam kalangan sebilangan saudara/i. Bagi kursus KPD 3016, semasa sesi bersemuka pada 2 & 3 April 2011 saudara/i telah bertemu dengan tutor/pensyarah dan beberapa makluman berkaitan tugasan, forum dan kuiz mungkin telah dimaklumkan. Wbp sila ambil maklum bahawa perkembangan terkini berkaitan kursus ini adalah:

  • Semua pemantauan berkaitan tugasan, kuiz dll berkaitan kursus ini adalah dilakukan oleh pensyarah e-learning bukan tutor/pensyarah yang saudara/i jumpa di pusat tutorial tempoh hari. 
  • Terdapat flexibility dalam pengendalian tugasan. Jika terdapat percanggahan antara apa yang disampaikan oleh tutor semasa sesi bersemuka dan pensyarah e-learning, sila ikut arahan oleh pensyarah e-learning.  
  • Semua penghantaran tugasan (submission of assignment) adalah kepada pensyarah e-learning BUKAN tutor.
  • Sila patuhi arahan yang disampaikan oleh pensyarah e-learning masing-masing bagi mengelakkan tugasan saudara/i tidak dapat dikenalpasti dan akhirnya tidak dapat dinilai. Pematuhan terhadap arahan ini adalah penting kerana UPSI mempunyai bilangan pelajar PJJ yang sangat ramai. Juga, selalu rujuk maklumat terkini melalui MyGuru.

Selamat belajar ya cikgu cikgi sekalian. Kuatkan semangat. EL-S07 Boleh!

No comments:

Post a Comment

Sila tinggalkan komen anda di sini!