Thursday, 28 April 2011

Cara Masukkan Gambar Ke Dalam Forum

Berikut diberikan beberapa langkah untuk memasukkan gambar ke dalam forum.
 • 1. upload dulu foto anda di flickr, photobucket,postimage atau website anda
 • 2. selepas upload, bawak cursor ke gambar tersebut,pastikan gambar di view pada saiz asal bukan thumnail
 • 3. klik kanan
 • 4. klik "properties"
 • 5. copy url foto tersebut contoh hxxp://farm4.static.flickr.com/3148/30637ee2f.jpg (pastikan extension .JPG pada akhir url )
 • 6. aktifkan kotak quick reply dan klik icon seperti yang di tanda dengan anak panah di dalam gambar di bawah ;


 • 7. masukkan link gambar kedalam kotak URL image8.sudah siap untuk di post keforum ;


 • * Untuk pengetahuan size lebar gambar/panjang sisi telah di set kepada maksimum 800pixel,
 • jadi mana-mana gambar yang di upload melebihi saiz akan di resaiz secara automatik.
 • sebaik-baiknya sila resaiz gambar kepada 800px atau kurang sebelum upload.
 • * jika server image hosting sudah memberi code utk gambar ..hanya perlu copy dan paste sahaja ke forum.tak perlu klik ikon untuk masukkan gambar.
 • dan biasanyacode utk gambar mengandungi come bermula dengan [img] dan berakhir dgn [/img]
 • antara server percuma yang boleh di upload gambar adalah :
www.photobucket.com
http://imageshack.us
Maklumat diperolehi dari dome
Nikon Inside


Wednesday, 27 April 2011

Teori Kecerdasan Pelbagai

Teori pelbagai kecerdasan telah dikemukakan oleh Howard Gardner (1983). Beliau mengemukakan lapan kecerdasan manusia yang dapat diperkembangkan sepanjang hayat. Menurut Gardner, manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuklah kanak-kanak biasa dan istimewa, juga kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa (special population). Gardner juga mengatakan bahawa kecerdasan bukanlah semata-mata diwarisi. Jika kedua-dua ibubapa dikategorikan sebagai bodoh mengikut ukuran IQ tidak semestinya anak-anak mereka juga bodoh, begitulah juga sebaliknya. Kajian terhadap kanak-kanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah profesional. 

Setengah orang mungkin mencapai tahap yang tinggi dalam setengah kecerdasan dan tahap yang rendah dalam yang lain, manakala ada orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam hampir kesemua lapan kecerdasan ini. Hampir semua orang boleh diperkembangkan dalam kelapan-lapan kecerdasan yang disenaraikan ke tahap yang tinggi, jika keadaan-keadaan seperti penggalakan, pengkayaan dan pengajaran adalah sesuai (Armstrong, 1994). 

Kelapan-lapan kecerdasan adalah saling berkait secara kompleks bila seseorang melakukan sesuatu aktiviti. Tambahan pula, bagi sesuatu kecerdasan itu, seseorang mungkin berbeza dalam tahap pencapaian kebolehannya. Contohnya, dalam kecerdasan linguistik, seorang murid mungkin tidak pandai membaca tetapi dia dapat bercerita dengan baik. Kecerdasan – kecerdasan yang dikemukakan oleh Gardner adalah seperti berikut : 

 • KINESTETIK
Kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruahan anggota tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Cekap mengintepretasi pergerakan anggota atau tubuh. Lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan, menari, gimrama dan lain-lain. Seseorang individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. 

 • INTERPERSONAL
Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Individu ini dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Dapat memberi motivasi kepada orang lain. 

 • INTRAPERSONAL
Kebolehan untuk refleksi diri sendiri dan sedar akan sifat dalaman diri. Individu ini cuba untuk memahami perasaan dalaman, impian, perhubungan dengan orang lain, kelemahan dan kekuatan yang ada. Kemahiran yang ada ialah mengenalpasti kelemahan dan kekuatan sendiri, menganalisis diri sendiri dan menilai cara berfikir. 

 • LOGIK-MATEMATIK
Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Individu yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menyelesaikan masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah serta boleh membuat perkaitan, menyoal, menganalisis, mensintesis, mengira dan menggunakan komputer dengan cekap. 

 • MUZIK
Kebolehan untuk berfikir dalam bentuk musikal, mendengar dan mengecam paten, membezakan antara bunyi dan cipta musik. Sensitif dengan bunyi di persekitaran. Kemahiran individu ini ialah menyanyi, bersiul, mengubah musik, mengingati melodi, memahami struktur dan rentak musik. 

 • VERBAL LINGUISTIK
Kebolehan menggunakan bahasa dengan efektif sama ada secara lisan dan bertulis. Individu ini mempunyai kemahiran mendengar dan berfikir dalam bentuk perkataan. Kemahirannya meliputi mendenganra, bercakap, menulis, bercerita, menerangkan, mengingat maklumat, memahami perkataan 

 • VISUAL - RUANG
Kebolehan untuk berfikir secara gambaran, imej, bentuk dan paten(corak). Kebolehan untuk membentuk model secara visual dan mengaplikasi model itu kepada dunia fizikal. Individu ini gemar melihat peta, carta, gambar, video dan filem. Kebolehan individu ini ternasuk membaca, menulis, memahami carta dan graf. melakar, melukis dan menterjemah imej secara visual. 

 • NATURALIS
Seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora, fauna dan galian dengan mudah. Lebih menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi-bunyian yang terdapat di alam sekitar. Individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna.

Hantar Assignment Ujian 1 Mengikut Group Kita

Assignment - KPD3016

Details
Title Ujian 1 Kumpulsn EL SO7
Lecturer Rosnidar binti Mansor
Description Assalamualaikum pelajar semua gunakan linkini untuk uploadkan jawapan ujian

Submit Assignment
Upload File Draft Final
[DRAFT - Only for draft, cannot be marked by lecturer, FINAL - Finalized and will be marked]
Assignment Infomation
You can submit your assignment offline

Konstruktivisme & Pembelajaran Masteri

Dalam pendekatan konstruktivisme, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada murid untuk membina pengetahuan baru manakala pendekatan pembelajaran masteri pula, semua murid mesti menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam sesuatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya.
 
Kedua-dua pendekatan ini harus digunapakai oleh semua guru kerana pedekatan ini saling berhubung kait. Kedua-dua pendekatan ini juga relevan untuk pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Walau bagaimanapun, jika pengajaran dan pembelajaran tersebut memerlukan pemahaman murid yang cepat, maka  pendekatan kontruktivisme adalah lebih relevan kerana ia melibatkan pengetahuan sedia ada murid yang membolehkan murid cepat faham terhadap sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang berlaku.

Informasi Tentang Ujian 1 KPD 3016

Ujian 1 akan dimuatnaik melalui  link "announcement" sebagai attachment. Skema jawapannya akan dihantar salinannya ke dalam peti surat pensyarah yang terlibat pada hari Selasa, 2 Mei 2011. Sila semak peti surat masing-masing. Oleh sebab 1 Mei 2011 adalah hari cuti, tempoh Ujian 1 akan dilanjutkan sehingga malam Isnin, 11.59 mlm. Harap maklum.

 Posted by : NURHUDA Nurulhuda binti Abd Rahman
 Tue, Apr 26, 11 

Tuesday, 26 April 2011

Ciri-ciri guru berkesan

Bagaimana dan apakah  ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dato' Dr. Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut:
 1. Bersikap profesional.
 2. Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. 
 3. Kaya ilmu.
 4. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja.
 5. Bermoral teguh.
 6. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran.
 7. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.
 8. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid.
 9. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.
 10. Menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa.
 11. Mempastikan situasi 'Guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas. 
 12. Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat dan serba boleh.
 13. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik.
 14. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral, berakhlak mulia, berketrampilanm, pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu).
 15. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya, mempertahankan martabat profesionnya.
 16. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas pendirian, tidak berbelah bahagi.
 17. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah.

Monday, 25 April 2011

Ujian 1 Pengajaran Teknologi & Penaksiran 1

Salam sejahtera kepada member semua.. Ini adalah salah satu makluman yang saya terima dari pensyarah Nurulhuda. Pada pendapat saya, kemungkinan besar tarikh ini mungkin sama bagi semua kumpulan. Jadi, sila ambil perhatian terhadap makluman ini. Biar kita tahu awal, jangan kita ketinggalan!

Total Announcement : 28 Post
Monday, April 25, 2011  - Permanent
Makluman tentang Ujian 1

Kepada semua pelajar dan pensyarah,
Seperti yang diumumkan minggu lepas, Ujian 1 akan dimuatnaik minggu ini pada 29 April 2011 (Jumaat) @ 8.00 mlm dan tarikh dan waktu terakhir menghantar adalah pada 1 Mei, 2011 (Ahad) @11.59 mlm.

Harap maklum.
 Posted by : NURHUDA Nurulhuda binti Abd Rahman
 Mon, Apr 25, 11

ASSIGNMENT, APA YANG PELAJAR PERLU TAHU

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera 

Memandangkan kebanyakan pensyarah telah memasukkan assignment masing-masing, amat penting untuk pelajar tahu bagaimana menjawab assignment ini. 

 • Pelajar diminta ke KURSUS masing-masing untuk menjawab assignment, BUKAN di subjek PJJ2011. PJJ2011 hanyalah untuk nota, pengujian dan perkara tidak formal sahaja.
 • Klik Assignment. PASTIKAN assignment yang diberikan memang datang dari pensyarah kumpulan E-Learning anda dengan melihat pada ruangan Lecturer setelah membukanya. Hal ini amat penting disebabkan ada pensyarah yang tersilap set hingga menyebabkan anda juga dapat melihat latihan kumpulan lain. Minta kerjasama pelajar untuk melihat betul-betul pensyarah, sebelum respon kepada latihan.
 • Bemula 24 April 2011, pelajar boleh menghantar assignment dengan 2 mod, iaitu Draft dan Final. Draft ini hanyalah draf yang mana pensyarah tidak boleh lagi memarkahkan jawapan anda.
 • Jika anda telah berpuashati dengan jawapan, sila UPLOAD fail jawapan dan hantar dalam mod FINAL. PERINGATAN : Apabila anda telah menghantar fail dalam mod Final, anda TIDAK BOLEH LAGI membetulkan jawapan anda.
 • Pensyarah akan memberikan markah kepada anda dan anda boleh lihat pada ruangan Mark pada latihan tersebut.
 • Akhir sekali, jika anda tidak mendapat apa-apa jawapan lagi, sila berhubung dengan pensyarah berkenaan kerana kami di Pusat ICT tiada kuasa dalam menentukan bahagian tersebut. Semuanya terpulang kepada pensyarah masing-masing. 

 
Assignment - KPD3016

Details
Title
Kuiz/Ujian 1 EL-
Lecturer
Nama Pensyarah Group
Description
HANTARKAN JAWAPAN ANDA DI SINI

Top of Form
Submit Assignment
Upload File
 Draft Final
[DRAFT - Only for draft, cannot be marked by lecturer, FINAL - Finalized and will be marked]

Bottom of FormSekian, terima kasih.
Sunday, April 24, 2011
Posted By : Ahmad Wiraputra Bin Selamat

Sunday, 24 April 2011

Tugasan Pengajaran, Teknologi & Penaksiran 1

Atas permintaan cikgu cikgi sekalian, ini dia tugasan yang diberikan...


Bil
Mg
Tarikh
Peristiwa
Catatan
1
2
2-3 Apr
Tutorial 1 (sesi perbincangan) 5 jam antara tutor dengan pelajar di pusat pembelajaran berkaitan Unit 1 – 10 Modul 1
sudah lepas
2

4 – 24 Apr
Forum 1“Pentaksiran berasaskan sekolah”
Pusat ICT jumlahkan hits. (5%)
Tutor nilaikan kualiti perbincangan (5%) dan upload ke mysis
 10%
3

16 Apr
Pelajar hantar Pecahan 1 Unit Pengajaran (JPK, siri RPH dengan hasil pembelajaran dan ringkasan kaedah penyampaian dan kaedah taksiran) melalui atas talian
Tutor gredkan dan upload ke mysis
10%
4

23-24 Apr
Pelajar duduki Ujian 1 (objektif) atas talian berdasarkan Unit 1 – 10 Modul 1.
Pusat ICT jumlahkan markah (skor tertinggi) dan upload ke mysis
5%
5

8-9 Mei
Tutorial 2 (sesi perbincangan) 5 jam antara tutor dengan pelajar di pusat pembelajaran berkaitan Unit 1 – 10 Modul 2
sudah tiada
6

10 – 29 Mei
Forum 2 - “Perkara baru yang dipelajari semasa Tutorial 2
Pusat ICT jumlahkan hits. (5%)
Tutor nilaikan kualiti perbincangan (5%) dan upload ke mysis
10%
7

22-23 Mei
tunggu tarikh baru!
Pelajar duduki Ujian 2 (objektif) atas talian berdasarkan Unit 1 – 10 Modul 2
Pusat ICT jumlah markah (skor tertinggi) dan upload ke mysis
5%
8

29 Mei
Pelajar hantar Pecahan 2 Unit Pengajaran (4 RPH dengan perincian kaedah, bahan mengajar dan instrumen taksiran) melalui atas talian
Tutor gredkan dan upload skor ke mysis
40%
9

3-4 Jun
Tutorial 3 (sesi perbincangan) 10 jam antara tutor dengan pelajar di pusat pembelajaran berkaitan Unit 1 – 5 Modul 3 DAN integrasi Modul 1, 2 dan 3
sudah tiada
10

3-4 Jun
Serahan Tugasan Unit Pengajaran (semua pecahan) kepada tutor
Tutor gredkan dan upload skor ke mysis
10%
11

10-11 Jun
Pelajar duduki Ujian 3 (objektif) atas talian berdasarkan Unit 1 – 5 Modul 2 (50%) DAN integrasi semua modul 1, 2 dan 3 (50%)
Pusat ICT jumlah markah dan upload ke mysis
10%
100%

Kenegaraan sudah ada 3 tugasan

Assignment 1,2,3 Kenegaraan
 Posted By : MAZLAN BIN OSMAN (D20102046727)
 Date posted : 22 Apr 2011 08:37:31 PM
 (34 read/s)
Salam Satu Malaysia;

Assignment kenegaraan ada 3 bahagian: 


 • Assignment 1 (online forum) bernilai 10%

 • Assignment 2 (tugasan individu-bernilai 20%) telah diuploadkan. sila pilih 1 daripada 10 tugasan yang diberikan.

 • Assignment 3 (tugasan individu-bernilai 30%) telah diuploadkan. sila pilih 1 daripada 7 tugasan yang diberikan.

Makluman untuk gorup EL-S07. Ada ujian.

Kepada semua pelajar dan pensyarah e-learning.

Untuk memenuhi tugasan ujian/kuiz seperti yang terdapat dalam Panduan Kursus, 2 ujian bertulis berbentuk struktur/esei akan diberikan kepada semua pelajar. Sebaik sahaja soalan ujian dimuat naik, pelajar mempunyai dua setengah hari (mulai 8.00 mlm hari Jumaat sehingga 11.59 mlm hari Ahad). Ujian pertama akan dimuat naik minggu hadapan. Jawapan bertulis dalam dokumen Word perlu dihantar melalui MyGuru2 dengan menklik kepada "Assignment" bertajuk "Tugasan 1a Kumpulan EL-..." Pensyarah e-learning perlu mewujudkan link ini dalam MyGuru2 masing-masing. Caranya klik pada "Assignment" kemudian "Add new". Pastikan diberi tajuk:Tugasan 1a Kumpulan EL-...).

Pelajar dibolehkan berbincang dengan pelajar lain tetapi perlu menjawab secara individu. Jikalau ada petanda yang menunjukkan pelajar berkongsi jawapan yang sama, tindakan akan diambil terhadap pelajar-pelajar yang terbabit. Pelajar adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk mempastikan semua jawapan ujian dihantar sebelum tempoh tamat iaitu pada 11.59 mlm hari Ahad. Pelajar yang tidak berjaya menghantar tepat pada masanya dikira gagal bagi ujian tersebut. Sebarang rayuan hendaklah ditujukan kepada pensyarah e-learning masing-masing dan akan dipertimbangkan mengikut budi bicara pensyarah tersebut.

Pelajar diharap mengulangkaji semua unit dalam Modul 1 untuk menghadapi Ujian 1 ini.

Selamat mengulangkaji.

Saturday, 23 April 2011

TUGASAN KE-2 / KENEGARAAN

TUGASAN 2 (PENILAIAN 20%)
KENEGARAAN (HNS2013/ULP1023)
 1. Dialog Peradaban : Peranan dan kepentingannya di Malaysia
 2. Islam dan Demokrasi
 3. Masyarakat majmuk dan demokrasi
 4. Semangan asabiah dan politik semasa
 5. Kontrak sosial
 6. Raja berperlembagaan
 7. Konsep keadilan dalam Dasar Ekonomi Negara
 8. 1 Malaysia : Isu-isu dan cabaran
 9. Cabaran beragama lokal dan global
 10. Integrasi kaum dan hubungan etnik
ARAHAN
BINCANGKAN SATU (1) TAJUK SAHAJA DARIPADA 10 TAJUK YANG DISEDIAKAN.
SOALAN TUGASAN INI HENDAKLAH DIJAWAB DENGAN DISERTAKAN DENGAN PERKARA-PERKARA BERIKUT:
i.              Membincangkan kefahaman anda tentang tajuk yang dibincangkan;
ii.            Menyertakan sekurang-kurangnya 5 isi penting;
iii.           Membuat rumusan tentang tajuk perbincangan;
iv.           Menggunakan kaedah APA/nota kaki/nota hujung;
v.            Menyertakan Cover Assignment yang lengkap;
vi.           Menggunakan huruf Times New Roman.
vii.          Langkau baris: 1.5;
viii.        Jumlah perkataan: 2000 patah perkataan;
ix.           Tarikh akhir penyerahan tugasan: 5 JUN 2011
KELEWATAN TIDAK AKAN DILAYAN
      MARKAH TUGASAN: 20 PERATUS

Friday, 22 April 2011

Nilai-Nilai Bitara

NILAI BITARA
PETUNJUK BITARA
BERINTEGRITI
Amanah
Telus
Akauntabiliti
Adil
PROFESIONAL
Iltizam
Cinta Ilmu
Kompeten
Beretika
SEMANGAT BERPASUKAN
Muafakat
Fokus Matlamat
Hormat-menghormati
Bangga UPSI
BERORIENTASIKAN
PELANGGAN
Responsif
Proaktif
Mesra
Berkualiti
PERIHATIN KEBAJIKAN ANGGOTA
Empati
Penghargaan
Keselesaan Persekitaran
Peluang Untuk maju
KREATIF DAN INOVATIF
Penambahbaikan Berterusan
Nilai Tambah
Rebut Peluang
Berdaya Cipta

Thursday, 21 April 2011

Rujuk Pensyarah E-Learning Kita.

Saya dapati terdapat beberapa kekeliruan dalam kalangan sebilangan saudara/i. Bagi kursus KPD 3016, semasa sesi bersemuka pada 2 & 3 April 2011 saudara/i telah bertemu dengan tutor/pensyarah dan beberapa makluman berkaitan tugasan, forum dan kuiz mungkin telah dimaklumkan. Wbp sila ambil maklum bahawa perkembangan terkini berkaitan kursus ini adalah:

 • Semua pemantauan berkaitan tugasan, kuiz dll berkaitan kursus ini adalah dilakukan oleh pensyarah e-learning bukan tutor/pensyarah yang saudara/i jumpa di pusat tutorial tempoh hari. 
 • Terdapat flexibility dalam pengendalian tugasan. Jika terdapat percanggahan antara apa yang disampaikan oleh tutor semasa sesi bersemuka dan pensyarah e-learning, sila ikut arahan oleh pensyarah e-learning.  
 • Semua penghantaran tugasan (submission of assignment) adalah kepada pensyarah e-learning BUKAN tutor.
 • Sila patuhi arahan yang disampaikan oleh pensyarah e-learning masing-masing bagi mengelakkan tugasan saudara/i tidak dapat dikenalpasti dan akhirnya tidak dapat dinilai. Pematuhan terhadap arahan ini adalah penting kerana UPSI mempunyai bilangan pelajar PJJ yang sangat ramai. Juga, selalu rujuk maklumat terkini melalui MyGuru.

Selamat belajar ya cikgu cikgi sekalian. Kuatkan semangat. EL-S07 Boleh!

Wednesday, 20 April 2011

Announcement Dari Pensyarah Rosnidar binti Mansor / Pengajaran Teknologi & Penaksiran 1Total Announcement : 2 post(s)
Wednesday, April 20, 2011  - Permanent
Tugasan 1
Assalamualaikum pelajar semua,
Harab dapat menghantar tugasan 1 ke Myguru. kepada sesiapa yang telah menghantar tugasan ke email saya harab hantar semula ke my guru. sekian terima kasih
 
Rosnidar Mansor
 Posted by : ROSNIDAR Rosnidar binti Mansor
 Wed, Apr 20, 11

Tuesday, 19 April 2011

Cara download fail berformat docx, xlsx, pptx dan sebagainya

Announcement

PJJ : ANDA TIADA OFFICE 2007 UNTUK MEMBUKA DOCX? GOOGLE DOCS PENYELESAIANNYA
Tuesday, April 19, 2011
Posted By : Ahmad Wiraputra Bin Selamat
Attachment :

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera
Pihak kami ada menerima keluhan pelajar berkaitan fail nota atau assignment yang dimuatturun berformat docx, xlsx, pptx dan sebagainya. Docx adalah fail berformat Document yang hanya boleh dibuka dengan selengkapnya melalui Microsoft Office 2007 dan ke atas. Versi Office yang terdahulu seperti Office 2003, Office XP atau 97 tidak dapat membuka fail-fail sebegini. Format yang terdahulu adalah doc, xls atau ppt.
Oleh itu, bagaimana untuk membuka fail tersebut? Untuk membeli Office 2007 mungkin mahal, dan untuk meminta pensyarah menukar fail sedia ada kepada format terdahulu adalah langkah kebelakang.
Penyelesaian yang kami cadangkan adalah dengan menggunakan Google Docs. Disebabkan semua pelajar PJJ ada akaun Gmail masing-masing (mail.siswa.upsi.edu.my ), kita boleh menggunakan aplikasi ini untuk melihat fail yang kita muatturun.
Kaedahnya :
 • 2. Pada bahagian atas, klik Documents. Anda akan dibawa ke ruangan Google Docs.
 • 3. Pada bahagian kiri, klik butang Upload.
 • 4. Anda akan dibawa ke ruangan Upload File. Pilih file dan tekan butang Start Upload.
 • 5. Fail anda akan dimuatnaik. Jika berjaya, klik pada fail berkenaan dan anda boleh membaca fail  tersebut. Dalam masa yang sama, anda telah menyimpannya dengan selamat ke dalam cloud melalui penggunaan Google Docs.
 • 6. Selain docx, Google Docs juga menyokong fail-fail Office yang lain seperti Excel, PowerPoint dan PDF.
Selamat Mencuba.

Thursday, 28 April 2011

Cara Masukkan Gambar Ke Dalam Forum

Berikut diberikan beberapa langkah untuk memasukkan gambar ke dalam forum.
 • 1. upload dulu foto anda di flickr, photobucket,postimage atau website anda
 • 2. selepas upload, bawak cursor ke gambar tersebut,pastikan gambar di view pada saiz asal bukan thumnail
 • 3. klik kanan
 • 4. klik "properties"
 • 5. copy url foto tersebut contoh hxxp://farm4.static.flickr.com/3148/30637ee2f.jpg (pastikan extension .JPG pada akhir url )
 • 6. aktifkan kotak quick reply dan klik icon seperti yang di tanda dengan anak panah di dalam gambar di bawah ;


 • 7. masukkan link gambar kedalam kotak URL image8.sudah siap untuk di post keforum ;


 • * Untuk pengetahuan size lebar gambar/panjang sisi telah di set kepada maksimum 800pixel,
 • jadi mana-mana gambar yang di upload melebihi saiz akan di resaiz secara automatik.
 • sebaik-baiknya sila resaiz gambar kepada 800px atau kurang sebelum upload.
 • * jika server image hosting sudah memberi code utk gambar ..hanya perlu copy dan paste sahaja ke forum.tak perlu klik ikon untuk masukkan gambar.
 • dan biasanyacode utk gambar mengandungi come bermula dengan [img] dan berakhir dgn [/img]
 • antara server percuma yang boleh di upload gambar adalah :
www.photobucket.com
http://imageshack.us
Maklumat diperolehi dari dome
Nikon Inside


Wednesday, 27 April 2011

Teori Kecerdasan Pelbagai

Teori pelbagai kecerdasan telah dikemukakan oleh Howard Gardner (1983). Beliau mengemukakan lapan kecerdasan manusia yang dapat diperkembangkan sepanjang hayat. Menurut Gardner, manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuklah kanak-kanak biasa dan istimewa, juga kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa (special population). Gardner juga mengatakan bahawa kecerdasan bukanlah semata-mata diwarisi. Jika kedua-dua ibubapa dikategorikan sebagai bodoh mengikut ukuran IQ tidak semestinya anak-anak mereka juga bodoh, begitulah juga sebaliknya. Kajian terhadap kanak-kanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah profesional. 

Setengah orang mungkin mencapai tahap yang tinggi dalam setengah kecerdasan dan tahap yang rendah dalam yang lain, manakala ada orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam hampir kesemua lapan kecerdasan ini. Hampir semua orang boleh diperkembangkan dalam kelapan-lapan kecerdasan yang disenaraikan ke tahap yang tinggi, jika keadaan-keadaan seperti penggalakan, pengkayaan dan pengajaran adalah sesuai (Armstrong, 1994). 

Kelapan-lapan kecerdasan adalah saling berkait secara kompleks bila seseorang melakukan sesuatu aktiviti. Tambahan pula, bagi sesuatu kecerdasan itu, seseorang mungkin berbeza dalam tahap pencapaian kebolehannya. Contohnya, dalam kecerdasan linguistik, seorang murid mungkin tidak pandai membaca tetapi dia dapat bercerita dengan baik. Kecerdasan – kecerdasan yang dikemukakan oleh Gardner adalah seperti berikut : 

 • KINESTETIK
Kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruahan anggota tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Cekap mengintepretasi pergerakan anggota atau tubuh. Lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan, menari, gimrama dan lain-lain. Seseorang individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. 

 • INTERPERSONAL
Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Individu ini dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Dapat memberi motivasi kepada orang lain. 

 • INTRAPERSONAL
Kebolehan untuk refleksi diri sendiri dan sedar akan sifat dalaman diri. Individu ini cuba untuk memahami perasaan dalaman, impian, perhubungan dengan orang lain, kelemahan dan kekuatan yang ada. Kemahiran yang ada ialah mengenalpasti kelemahan dan kekuatan sendiri, menganalisis diri sendiri dan menilai cara berfikir. 

 • LOGIK-MATEMATIK
Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Individu yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menyelesaikan masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah serta boleh membuat perkaitan, menyoal, menganalisis, mensintesis, mengira dan menggunakan komputer dengan cekap. 

 • MUZIK
Kebolehan untuk berfikir dalam bentuk musikal, mendengar dan mengecam paten, membezakan antara bunyi dan cipta musik. Sensitif dengan bunyi di persekitaran. Kemahiran individu ini ialah menyanyi, bersiul, mengubah musik, mengingati melodi, memahami struktur dan rentak musik. 

 • VERBAL LINGUISTIK
Kebolehan menggunakan bahasa dengan efektif sama ada secara lisan dan bertulis. Individu ini mempunyai kemahiran mendengar dan berfikir dalam bentuk perkataan. Kemahirannya meliputi mendenganra, bercakap, menulis, bercerita, menerangkan, mengingat maklumat, memahami perkataan 

 • VISUAL - RUANG
Kebolehan untuk berfikir secara gambaran, imej, bentuk dan paten(corak). Kebolehan untuk membentuk model secara visual dan mengaplikasi model itu kepada dunia fizikal. Individu ini gemar melihat peta, carta, gambar, video dan filem. Kebolehan individu ini ternasuk membaca, menulis, memahami carta dan graf. melakar, melukis dan menterjemah imej secara visual. 

 • NATURALIS
Seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora, fauna dan galian dengan mudah. Lebih menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi-bunyian yang terdapat di alam sekitar. Individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna.

Hantar Assignment Ujian 1 Mengikut Group Kita

Assignment - KPD3016

Details
Title Ujian 1 Kumpulsn EL SO7
Lecturer Rosnidar binti Mansor
Description Assalamualaikum pelajar semua gunakan linkini untuk uploadkan jawapan ujian

Submit Assignment
Upload File Draft Final
[DRAFT - Only for draft, cannot be marked by lecturer, FINAL - Finalized and will be marked]
Assignment Infomation
You can submit your assignment offline

Konstruktivisme & Pembelajaran Masteri

Dalam pendekatan konstruktivisme, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada murid untuk membina pengetahuan baru manakala pendekatan pembelajaran masteri pula, semua murid mesti menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam sesuatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya.
 
Kedua-dua pendekatan ini harus digunapakai oleh semua guru kerana pedekatan ini saling berhubung kait. Kedua-dua pendekatan ini juga relevan untuk pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Walau bagaimanapun, jika pengajaran dan pembelajaran tersebut memerlukan pemahaman murid yang cepat, maka  pendekatan kontruktivisme adalah lebih relevan kerana ia melibatkan pengetahuan sedia ada murid yang membolehkan murid cepat faham terhadap sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang berlaku.

Informasi Tentang Ujian 1 KPD 3016

Ujian 1 akan dimuatnaik melalui  link "announcement" sebagai attachment. Skema jawapannya akan dihantar salinannya ke dalam peti surat pensyarah yang terlibat pada hari Selasa, 2 Mei 2011. Sila semak peti surat masing-masing. Oleh sebab 1 Mei 2011 adalah hari cuti, tempoh Ujian 1 akan dilanjutkan sehingga malam Isnin, 11.59 mlm. Harap maklum.

 Posted by : NURHUDA Nurulhuda binti Abd Rahman
 Tue, Apr 26, 11 

Tuesday, 26 April 2011

Ciri-ciri guru berkesan

Bagaimana dan apakah  ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dato' Dr. Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut:
 1. Bersikap profesional.
 2. Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. 
 3. Kaya ilmu.
 4. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja.
 5. Bermoral teguh.
 6. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran.
 7. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.
 8. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid.
 9. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.
 10. Menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa.
 11. Mempastikan situasi 'Guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas. 
 12. Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat dan serba boleh.
 13. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik.
 14. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral, berakhlak mulia, berketrampilanm, pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu).
 15. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya, mempertahankan martabat profesionnya.
 16. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas pendirian, tidak berbelah bahagi.
 17. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah.

Monday, 25 April 2011

Ujian 1 Pengajaran Teknologi & Penaksiran 1

Salam sejahtera kepada member semua.. Ini adalah salah satu makluman yang saya terima dari pensyarah Nurulhuda. Pada pendapat saya, kemungkinan besar tarikh ini mungkin sama bagi semua kumpulan. Jadi, sila ambil perhatian terhadap makluman ini. Biar kita tahu awal, jangan kita ketinggalan!

Total Announcement : 28 Post
Monday, April 25, 2011  - Permanent
Makluman tentang Ujian 1

Kepada semua pelajar dan pensyarah,
Seperti yang diumumkan minggu lepas, Ujian 1 akan dimuatnaik minggu ini pada 29 April 2011 (Jumaat) @ 8.00 mlm dan tarikh dan waktu terakhir menghantar adalah pada 1 Mei, 2011 (Ahad) @11.59 mlm.

Harap maklum.
 Posted by : NURHUDA Nurulhuda binti Abd Rahman
 Mon, Apr 25, 11

ASSIGNMENT, APA YANG PELAJAR PERLU TAHU

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera 

Memandangkan kebanyakan pensyarah telah memasukkan assignment masing-masing, amat penting untuk pelajar tahu bagaimana menjawab assignment ini. 

 • Pelajar diminta ke KURSUS masing-masing untuk menjawab assignment, BUKAN di subjek PJJ2011. PJJ2011 hanyalah untuk nota, pengujian dan perkara tidak formal sahaja.
 • Klik Assignment. PASTIKAN assignment yang diberikan memang datang dari pensyarah kumpulan E-Learning anda dengan melihat pada ruangan Lecturer setelah membukanya. Hal ini amat penting disebabkan ada pensyarah yang tersilap set hingga menyebabkan anda juga dapat melihat latihan kumpulan lain. Minta kerjasama pelajar untuk melihat betul-betul pensyarah, sebelum respon kepada latihan.
 • Bemula 24 April 2011, pelajar boleh menghantar assignment dengan 2 mod, iaitu Draft dan Final. Draft ini hanyalah draf yang mana pensyarah tidak boleh lagi memarkahkan jawapan anda.
 • Jika anda telah berpuashati dengan jawapan, sila UPLOAD fail jawapan dan hantar dalam mod FINAL. PERINGATAN : Apabila anda telah menghantar fail dalam mod Final, anda TIDAK BOLEH LAGI membetulkan jawapan anda.
 • Pensyarah akan memberikan markah kepada anda dan anda boleh lihat pada ruangan Mark pada latihan tersebut.
 • Akhir sekali, jika anda tidak mendapat apa-apa jawapan lagi, sila berhubung dengan pensyarah berkenaan kerana kami di Pusat ICT tiada kuasa dalam menentukan bahagian tersebut. Semuanya terpulang kepada pensyarah masing-masing. 

 
Assignment - KPD3016

Details
Title
Kuiz/Ujian 1 EL-
Lecturer
Nama Pensyarah Group
Description
HANTARKAN JAWAPAN ANDA DI SINI

Top of Form
Submit Assignment
Upload File
 Draft Final
[DRAFT - Only for draft, cannot be marked by lecturer, FINAL - Finalized and will be marked]

Bottom of FormSekian, terima kasih.
Sunday, April 24, 2011
Posted By : Ahmad Wiraputra Bin Selamat

Sunday, 24 April 2011

Tugasan Pengajaran, Teknologi & Penaksiran 1

Atas permintaan cikgu cikgi sekalian, ini dia tugasan yang diberikan...


Bil
Mg
Tarikh
Peristiwa
Catatan
1
2
2-3 Apr
Tutorial 1 (sesi perbincangan) 5 jam antara tutor dengan pelajar di pusat pembelajaran berkaitan Unit 1 – 10 Modul 1
sudah lepas
2

4 – 24 Apr
Forum 1“Pentaksiran berasaskan sekolah”
Pusat ICT jumlahkan hits. (5%)
Tutor nilaikan kualiti perbincangan (5%) dan upload ke mysis
 10%
3

16 Apr
Pelajar hantar Pecahan 1 Unit Pengajaran (JPK, siri RPH dengan hasil pembelajaran dan ringkasan kaedah penyampaian dan kaedah taksiran) melalui atas talian
Tutor gredkan dan upload ke mysis
10%
4

23-24 Apr
Pelajar duduki Ujian 1 (objektif) atas talian berdasarkan Unit 1 – 10 Modul 1.
Pusat ICT jumlahkan markah (skor tertinggi) dan upload ke mysis
5%
5

8-9 Mei
Tutorial 2 (sesi perbincangan) 5 jam antara tutor dengan pelajar di pusat pembelajaran berkaitan Unit 1 – 10 Modul 2
sudah tiada
6

10 – 29 Mei
Forum 2 - “Perkara baru yang dipelajari semasa Tutorial 2
Pusat ICT jumlahkan hits. (5%)
Tutor nilaikan kualiti perbincangan (5%) dan upload ke mysis
10%
7

22-23 Mei
tunggu tarikh baru!
Pelajar duduki Ujian 2 (objektif) atas talian berdasarkan Unit 1 – 10 Modul 2
Pusat ICT jumlah markah (skor tertinggi) dan upload ke mysis
5%
8

29 Mei
Pelajar hantar Pecahan 2 Unit Pengajaran (4 RPH dengan perincian kaedah, bahan mengajar dan instrumen taksiran) melalui atas talian
Tutor gredkan dan upload skor ke mysis
40%
9

3-4 Jun
Tutorial 3 (sesi perbincangan) 10 jam antara tutor dengan pelajar di pusat pembelajaran berkaitan Unit 1 – 5 Modul 3 DAN integrasi Modul 1, 2 dan 3
sudah tiada
10

3-4 Jun
Serahan Tugasan Unit Pengajaran (semua pecahan) kepada tutor
Tutor gredkan dan upload skor ke mysis
10%
11

10-11 Jun
Pelajar duduki Ujian 3 (objektif) atas talian berdasarkan Unit 1 – 5 Modul 2 (50%) DAN integrasi semua modul 1, 2 dan 3 (50%)
Pusat ICT jumlah markah dan upload ke mysis
10%
100%

Kenegaraan sudah ada 3 tugasan

Assignment 1,2,3 Kenegaraan
 Posted By : MAZLAN BIN OSMAN (D20102046727)
 Date posted : 22 Apr 2011 08:37:31 PM
 (34 read/s)
Salam Satu Malaysia;

Assignment kenegaraan ada 3 bahagian: 


 • Assignment 1 (online forum) bernilai 10%

 • Assignment 2 (tugasan individu-bernilai 20%) telah diuploadkan. sila pilih 1 daripada 10 tugasan yang diberikan.

 • Assignment 3 (tugasan individu-bernilai 30%) telah diuploadkan. sila pilih 1 daripada 7 tugasan yang diberikan.

Makluman untuk gorup EL-S07. Ada ujian.

Kepada semua pelajar dan pensyarah e-learning.

Untuk memenuhi tugasan ujian/kuiz seperti yang terdapat dalam Panduan Kursus, 2 ujian bertulis berbentuk struktur/esei akan diberikan kepada semua pelajar. Sebaik sahaja soalan ujian dimuat naik, pelajar mempunyai dua setengah hari (mulai 8.00 mlm hari Jumaat sehingga 11.59 mlm hari Ahad). Ujian pertama akan dimuat naik minggu hadapan. Jawapan bertulis dalam dokumen Word perlu dihantar melalui MyGuru2 dengan menklik kepada "Assignment" bertajuk "Tugasan 1a Kumpulan EL-..." Pensyarah e-learning perlu mewujudkan link ini dalam MyGuru2 masing-masing. Caranya klik pada "Assignment" kemudian "Add new". Pastikan diberi tajuk:Tugasan 1a Kumpulan EL-...).

Pelajar dibolehkan berbincang dengan pelajar lain tetapi perlu menjawab secara individu. Jikalau ada petanda yang menunjukkan pelajar berkongsi jawapan yang sama, tindakan akan diambil terhadap pelajar-pelajar yang terbabit. Pelajar adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk mempastikan semua jawapan ujian dihantar sebelum tempoh tamat iaitu pada 11.59 mlm hari Ahad. Pelajar yang tidak berjaya menghantar tepat pada masanya dikira gagal bagi ujian tersebut. Sebarang rayuan hendaklah ditujukan kepada pensyarah e-learning masing-masing dan akan dipertimbangkan mengikut budi bicara pensyarah tersebut.

Pelajar diharap mengulangkaji semua unit dalam Modul 1 untuk menghadapi Ujian 1 ini.

Selamat mengulangkaji.

Saturday, 23 April 2011

TUGASAN KE-2 / KENEGARAAN

TUGASAN 2 (PENILAIAN 20%)
KENEGARAAN (HNS2013/ULP1023)
 1. Dialog Peradaban : Peranan dan kepentingannya di Malaysia
 2. Islam dan Demokrasi
 3. Masyarakat majmuk dan demokrasi
 4. Semangan asabiah dan politik semasa
 5. Kontrak sosial
 6. Raja berperlembagaan
 7. Konsep keadilan dalam Dasar Ekonomi Negara
 8. 1 Malaysia : Isu-isu dan cabaran
 9. Cabaran beragama lokal dan global
 10. Integrasi kaum dan hubungan etnik
ARAHAN
BINCANGKAN SATU (1) TAJUK SAHAJA DARIPADA 10 TAJUK YANG DISEDIAKAN.
SOALAN TUGASAN INI HENDAKLAH DIJAWAB DENGAN DISERTAKAN DENGAN PERKARA-PERKARA BERIKUT:
i.              Membincangkan kefahaman anda tentang tajuk yang dibincangkan;
ii.            Menyertakan sekurang-kurangnya 5 isi penting;
iii.           Membuat rumusan tentang tajuk perbincangan;
iv.           Menggunakan kaedah APA/nota kaki/nota hujung;
v.            Menyertakan Cover Assignment yang lengkap;
vi.           Menggunakan huruf Times New Roman.
vii.          Langkau baris: 1.5;
viii.        Jumlah perkataan: 2000 patah perkataan;
ix.           Tarikh akhir penyerahan tugasan: 5 JUN 2011
KELEWATAN TIDAK AKAN DILAYAN
      MARKAH TUGASAN: 20 PERATUS

Friday, 22 April 2011

Nilai-Nilai Bitara

NILAI BITARA
PETUNJUK BITARA
BERINTEGRITI
Amanah
Telus
Akauntabiliti
Adil
PROFESIONAL
Iltizam
Cinta Ilmu
Kompeten
Beretika
SEMANGAT BERPASUKAN
Muafakat
Fokus Matlamat
Hormat-menghormati
Bangga UPSI
BERORIENTASIKAN
PELANGGAN
Responsif
Proaktif
Mesra
Berkualiti
PERIHATIN KEBAJIKAN ANGGOTA
Empati
Penghargaan
Keselesaan Persekitaran
Peluang Untuk maju
KREATIF DAN INOVATIF
Penambahbaikan Berterusan
Nilai Tambah
Rebut Peluang
Berdaya Cipta

Thursday, 21 April 2011

Rujuk Pensyarah E-Learning Kita.

Saya dapati terdapat beberapa kekeliruan dalam kalangan sebilangan saudara/i. Bagi kursus KPD 3016, semasa sesi bersemuka pada 2 & 3 April 2011 saudara/i telah bertemu dengan tutor/pensyarah dan beberapa makluman berkaitan tugasan, forum dan kuiz mungkin telah dimaklumkan. Wbp sila ambil maklum bahawa perkembangan terkini berkaitan kursus ini adalah:

 • Semua pemantauan berkaitan tugasan, kuiz dll berkaitan kursus ini adalah dilakukan oleh pensyarah e-learning bukan tutor/pensyarah yang saudara/i jumpa di pusat tutorial tempoh hari. 
 • Terdapat flexibility dalam pengendalian tugasan. Jika terdapat percanggahan antara apa yang disampaikan oleh tutor semasa sesi bersemuka dan pensyarah e-learning, sila ikut arahan oleh pensyarah e-learning.  
 • Semua penghantaran tugasan (submission of assignment) adalah kepada pensyarah e-learning BUKAN tutor.
 • Sila patuhi arahan yang disampaikan oleh pensyarah e-learning masing-masing bagi mengelakkan tugasan saudara/i tidak dapat dikenalpasti dan akhirnya tidak dapat dinilai. Pematuhan terhadap arahan ini adalah penting kerana UPSI mempunyai bilangan pelajar PJJ yang sangat ramai. Juga, selalu rujuk maklumat terkini melalui MyGuru.

Selamat belajar ya cikgu cikgi sekalian. Kuatkan semangat. EL-S07 Boleh!

Wednesday, 20 April 2011

Announcement Dari Pensyarah Rosnidar binti Mansor / Pengajaran Teknologi & Penaksiran 1Total Announcement : 2 post(s)
Wednesday, April 20, 2011  - Permanent
Tugasan 1
Assalamualaikum pelajar semua,
Harab dapat menghantar tugasan 1 ke Myguru. kepada sesiapa yang telah menghantar tugasan ke email saya harab hantar semula ke my guru. sekian terima kasih
 
Rosnidar Mansor
 Posted by : ROSNIDAR Rosnidar binti Mansor
 Wed, Apr 20, 11

Tuesday, 19 April 2011

Cara download fail berformat docx, xlsx, pptx dan sebagainya

Announcement

PJJ : ANDA TIADA OFFICE 2007 UNTUK MEMBUKA DOCX? GOOGLE DOCS PENYELESAIANNYA
Tuesday, April 19, 2011
Posted By : Ahmad Wiraputra Bin Selamat
Attachment :

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera
Pihak kami ada menerima keluhan pelajar berkaitan fail nota atau assignment yang dimuatturun berformat docx, xlsx, pptx dan sebagainya. Docx adalah fail berformat Document yang hanya boleh dibuka dengan selengkapnya melalui Microsoft Office 2007 dan ke atas. Versi Office yang terdahulu seperti Office 2003, Office XP atau 97 tidak dapat membuka fail-fail sebegini. Format yang terdahulu adalah doc, xls atau ppt.
Oleh itu, bagaimana untuk membuka fail tersebut? Untuk membeli Office 2007 mungkin mahal, dan untuk meminta pensyarah menukar fail sedia ada kepada format terdahulu adalah langkah kebelakang.
Penyelesaian yang kami cadangkan adalah dengan menggunakan Google Docs. Disebabkan semua pelajar PJJ ada akaun Gmail masing-masing (mail.siswa.upsi.edu.my ), kita boleh menggunakan aplikasi ini untuk melihat fail yang kita muatturun.
Kaedahnya :
 • 2. Pada bahagian atas, klik Documents. Anda akan dibawa ke ruangan Google Docs.
 • 3. Pada bahagian kiri, klik butang Upload.
 • 4. Anda akan dibawa ke ruangan Upload File. Pilih file dan tekan butang Start Upload.
 • 5. Fail anda akan dimuatnaik. Jika berjaya, klik pada fail berkenaan dan anda boleh membaca fail  tersebut. Dalam masa yang sama, anda telah menyimpannya dengan selamat ke dalam cloud melalui penggunaan Google Docs.
 • 6. Selain docx, Google Docs juga menyokong fail-fail Office yang lain seperti Excel, PowerPoint dan PDF.
Selamat Mencuba.