Tuesday, 19 April 2011

Makluman dari Pensyarah Nazariah binti Ab Samad / Pembangunan Sahsiah

Tuesday, April 19, 2011  - Permanent

TUGASAN KKD2063

  • SETIAP PERBINCANGAN PERLU DIHANTAR SECARA BERASINGAN KE DALAM GROUP FORUM MENGIKUT TAJUK YANG TELAH DISEDIAKAN. BUKAN SECARA KELOMPOK.
  • HANTAR TUGASAN TAJUK PERBINCANGAN SECARA INDIVIDU KE DALAM GROUP FORUM BUKAN SECARA KELOMPOK KERANA MARKAH AKAN DIBERIKAN MENGIKUT NAMA PELAJAR SECARA INDIVIDU.

 Posted by : NAZARIAH Nazariah binti Ab Samad
 Tue, Apr 19, 11

Monday, April 18, 2011  - Permanent

TUGASAN KKD2063
  • BUAT KESEMUA LIMA (5) TAJUK PERBINCANGAN UNTUK TUGASAN 1
 Posted by : NAZARIAH Nazariah binti Ab Samad
 Mon, Apr 18, 11

Monday, April 18, 2011  - Permanent

TUGASAN KKD2063

  • SILA BUAT TUGASAN 1 - PERBINCANGAN DALAM GROUP FORUM. HANTAR SECEPAT MUNGKIN. TAJUK PERBINCANGAN 2 AKAN MENYUSUL.
  • SILA BUAT TUGASAN 2 DAN TUGASAN 3 SEPERTI DALAM LAMPIRAN DALAM ANNOUNCEMENT. SEND KE BAHAGIAN ASSINGMENT DAN SUBMIT.


 Posted by : NAZARIAH Nazariah binti Ab Samad
 Mon, Apr 18, 11

No comments:

Post a Comment

Sila tinggalkan komen anda di sini!

Tuesday, 19 April 2011

Makluman dari Pensyarah Nazariah binti Ab Samad / Pembangunan Sahsiah

Tuesday, April 19, 2011  - Permanent

TUGASAN KKD2063

  • SETIAP PERBINCANGAN PERLU DIHANTAR SECARA BERASINGAN KE DALAM GROUP FORUM MENGIKUT TAJUK YANG TELAH DISEDIAKAN. BUKAN SECARA KELOMPOK.
  • HANTAR TUGASAN TAJUK PERBINCANGAN SECARA INDIVIDU KE DALAM GROUP FORUM BUKAN SECARA KELOMPOK KERANA MARKAH AKAN DIBERIKAN MENGIKUT NAMA PELAJAR SECARA INDIVIDU.

 Posted by : NAZARIAH Nazariah binti Ab Samad
 Tue, Apr 19, 11

Monday, April 18, 2011  - Permanent

TUGASAN KKD2063
  • BUAT KESEMUA LIMA (5) TAJUK PERBINCANGAN UNTUK TUGASAN 1
 Posted by : NAZARIAH Nazariah binti Ab Samad
 Mon, Apr 18, 11

Monday, April 18, 2011  - Permanent

TUGASAN KKD2063

  • SILA BUAT TUGASAN 1 - PERBINCANGAN DALAM GROUP FORUM. HANTAR SECEPAT MUNGKIN. TAJUK PERBINCANGAN 2 AKAN MENYUSUL.
  • SILA BUAT TUGASAN 2 DAN TUGASAN 3 SEPERTI DALAM LAMPIRAN DALAM ANNOUNCEMENT. SEND KE BAHAGIAN ASSINGMENT DAN SUBMIT.


 Posted by : NAZARIAH Nazariah binti Ab Samad
 Mon, Apr 18, 11

No comments:

Post a Comment

Sila tinggalkan komen anda di sini!