Tuesday, 31 May 2011

Refleksi Dalam Pengajaran & Pembelajaran

Monday, May 30, 2011  - Permanent
FORUM 5 (TERAKHIR)

Buat refleksi terhadap pembelajaran anda dalam kursus KPD3016 ini. Cara sistematik membuat refleksi adalah seperti berikut:
 
 • 1. Kenalpasti SATU masalah signifikan yang anda hadapi semasa mengikuti kursus ini.
 • 2. Kenalpasti punca utama masalah tersebut.
 • 3. Ambil kira pandangan alternatif dan/atau prinsip/teori pembelajaran tertentu dalam menghuraikan masalah di atas.
 • 4. Kenal pasti kekuatan sendiri yang mungkin boleh dimanfaatkan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi
 • 5. Nyatakan pengajaran yang diperolehi (lesson learnt) atau kesedaran baru yang timbul daripada pengalaman dan masalah yang dihadapi.
 • 6. Nyatakan langkah-langkah konkrit yang akan diambil untuk mengatasi masalah yang dihadapi atau menambahbaik keadaan.

Rujuk Modul Jilid 1, Unit 6 untuk huraian lebih mendalam bagaimana menulis sebuah refleksi dan meneliti contoh yang diberi bagi membantu anda menulis sebuah refleksi yang baik. Ingat, refleksi anda perlu berdasarkan kepada hanya SATU masalah yang signifikan. Hadkan penulisan refleksi anda bawah 100 patah perkataan.


Forum 5 akan berakhir pada 12 Jun 2011.
 Posted by : NURHUDA Nurulhuda binti Abd Rahman
 Mon, May 30, 11

No comments:

Post a Comment

Sila tinggalkan komen anda di sini!

Tuesday, 31 May 2011

Refleksi Dalam Pengajaran & Pembelajaran

Monday, May 30, 2011  - Permanent
FORUM 5 (TERAKHIR)

Buat refleksi terhadap pembelajaran anda dalam kursus KPD3016 ini. Cara sistematik membuat refleksi adalah seperti berikut:
 
 • 1. Kenalpasti SATU masalah signifikan yang anda hadapi semasa mengikuti kursus ini.
 • 2. Kenalpasti punca utama masalah tersebut.
 • 3. Ambil kira pandangan alternatif dan/atau prinsip/teori pembelajaran tertentu dalam menghuraikan masalah di atas.
 • 4. Kenal pasti kekuatan sendiri yang mungkin boleh dimanfaatkan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi
 • 5. Nyatakan pengajaran yang diperolehi (lesson learnt) atau kesedaran baru yang timbul daripada pengalaman dan masalah yang dihadapi.
 • 6. Nyatakan langkah-langkah konkrit yang akan diambil untuk mengatasi masalah yang dihadapi atau menambahbaik keadaan.

Rujuk Modul Jilid 1, Unit 6 untuk huraian lebih mendalam bagaimana menulis sebuah refleksi dan meneliti contoh yang diberi bagi membantu anda menulis sebuah refleksi yang baik. Ingat, refleksi anda perlu berdasarkan kepada hanya SATU masalah yang signifikan. Hadkan penulisan refleksi anda bawah 100 patah perkataan.


Forum 5 akan berakhir pada 12 Jun 2011.
 Posted by : NURHUDA Nurulhuda binti Abd Rahman
 Mon, May 30, 11

No comments:

Post a Comment

Sila tinggalkan komen anda di sini!