Sunday, 27 May 2012

Blog Terkini PPGPJJUPSI

Blog yang memaparkan perjalanan pembelajaran guru-guru yang mengikuti program pensiswazahan secara jarak jauh khasnya Program Pendidikan Sekolah Rendah di bawah Fakulti Pendidikan & Pembangunan Manusia. Capaian maklumat di blog kita!

Sunday, 27 May 2012

Blog Terkini PPGPJJUPSI

Blog yang memaparkan perjalanan pembelajaran guru-guru yang mengikuti program pensiswazahan secara jarak jauh khasnya Program Pendidikan Sekolah Rendah di bawah Fakulti Pendidikan & Pembangunan Manusia. Capaian maklumat di blog kita!