Friday, 15 April 2011

Kerja Kursus Pembangunan Sahsiah


 • 1.      TUGASAN 1 : 10%)

INTERAKTIF PENSYARAH-PELAJAR MELALUI  E-LEARNING 

ARAHAN:

 • 1.      Sila berikan maklum balas kepada soalan yang dikemukakan dalam ruangan forum.
 • 2.      Markah akan diberikan kepada setiap tajuk yang dibincangkan.
 • 3.      Setiap tajuk yang dibincang akan memberikan markah sebanyak 2%.
 • 4.      Lima (5)  tajuk yang dibincang akan memberikan markah keseluruhan sebanyak  10%.
 • 5.      Namun begitu pemberian markah tertakluk kepada budi bicara pensyarah sebagai pemantau aspek kualiti perbincangan.

TUGASAN ILMIAH

ARAHAN: 

1.      Anda dikehendaki menjawab kesemua soalan tugasan yang diberikan.
2.      Sila hantar tugasan 2 dan 3 anda dalam satu fail berbentuk softcopy sahaja kepada Pensyarah E-Learning anda.
3.      Panjang tugasan 2 adalah antara 10 - 15 muka surat manakala tugasan 3 pula antara 20-25 muka surat.(Tidak termasuk rujukan atau lampiran)
4.      Tugasan adalah dalam bentuk Times New Roman.
5.      Setiap tugasan hendaklah disertakan senarai rujukan
6.      Penulisan hendaklah mengikut gaya UPSI/American Psychological Association (APA)
7.      Tugasan 2 dan 3 perlu dihantar sebelum 23 Mei 2011.

 • 2.      TUGASAN 2 (20 %)

NO.
SOALAN

MARKAH
1.
Huraikan lima (5) aspek ciri-ciri guru yang berkesan dalam pengajaran berdasarkan nilai-nilai Bitara.
20    Markah


 • 3.      TUGASAN 3 (30 %)

NO.
SOALAN

MARKAH
1(a)
Huraikan satu (1) isu yang melanggar etika profesion perguruan
10 Markah
1(b)
Huraikan  kesan isu tersebut kepada pembangunan sahsiah guru.
10 Markah
1(c)
Kaitkan isu tersebut dengan satu (1) teori pembangunan sahsiah.
10 Markah


No comments:

Post a Comment

Sila tinggalkan komen anda di sini!

Friday, 15 April 2011

Kerja Kursus Pembangunan Sahsiah


 • 1.      TUGASAN 1 : 10%)

INTERAKTIF PENSYARAH-PELAJAR MELALUI  E-LEARNING 

ARAHAN:

 • 1.      Sila berikan maklum balas kepada soalan yang dikemukakan dalam ruangan forum.
 • 2.      Markah akan diberikan kepada setiap tajuk yang dibincangkan.
 • 3.      Setiap tajuk yang dibincang akan memberikan markah sebanyak 2%.
 • 4.      Lima (5)  tajuk yang dibincang akan memberikan markah keseluruhan sebanyak  10%.
 • 5.      Namun begitu pemberian markah tertakluk kepada budi bicara pensyarah sebagai pemantau aspek kualiti perbincangan.

TUGASAN ILMIAH

ARAHAN: 

1.      Anda dikehendaki menjawab kesemua soalan tugasan yang diberikan.
2.      Sila hantar tugasan 2 dan 3 anda dalam satu fail berbentuk softcopy sahaja kepada Pensyarah E-Learning anda.
3.      Panjang tugasan 2 adalah antara 10 - 15 muka surat manakala tugasan 3 pula antara 20-25 muka surat.(Tidak termasuk rujukan atau lampiran)
4.      Tugasan adalah dalam bentuk Times New Roman.
5.      Setiap tugasan hendaklah disertakan senarai rujukan
6.      Penulisan hendaklah mengikut gaya UPSI/American Psychological Association (APA)
7.      Tugasan 2 dan 3 perlu dihantar sebelum 23 Mei 2011.

 • 2.      TUGASAN 2 (20 %)

NO.
SOALAN

MARKAH
1.
Huraikan lima (5) aspek ciri-ciri guru yang berkesan dalam pengajaran berdasarkan nilai-nilai Bitara.
20    Markah


 • 3.      TUGASAN 3 (30 %)

NO.
SOALAN

MARKAH
1(a)
Huraikan satu (1) isu yang melanggar etika profesion perguruan
10 Markah
1(b)
Huraikan  kesan isu tersebut kepada pembangunan sahsiah guru.
10 Markah
1(c)
Kaitkan isu tersebut dengan satu (1) teori pembangunan sahsiah.
10 Markah


No comments:

Post a Comment

Sila tinggalkan komen anda di sini!