Monday, 20 June 2011

Sahsiah dari bidang pendidikan U2

Terdapat beberapa faktor sahsiah yang meliputi pendidikan khasnya di sekolah

 • visi sekolah
 • misi sekolah
 • baka dari setiap individu di sekolah
 • peraturan & etikan di sekolah
 • situasi atau keadaan di sekolah
 • motivasi dari guru kepada murid
 • individu masing-masing
 • organisasi sekolah
Ini adalah point penting mengenai sahsiah

No comments:

Post a Comment

Sila tinggalkan komen anda di sini!

Monday, 20 June 2011

Sahsiah dari bidang pendidikan U2

Terdapat beberapa faktor sahsiah yang meliputi pendidikan khasnya di sekolah

 • visi sekolah
 • misi sekolah
 • baka dari setiap individu di sekolah
 • peraturan & etikan di sekolah
 • situasi atau keadaan di sekolah
 • motivasi dari guru kepada murid
 • individu masing-masing
 • organisasi sekolah
Ini adalah point penting mengenai sahsiah

No comments:

Post a Comment

Sila tinggalkan komen anda di sini!