Wednesday, 22 June 2011

Konsep & Teori Peradaban U1

budaya berkait dengan tamadun. budaya yang tinggi, maka kehidupan yang bertamadun.
Ada 2 aspek :
 1. budaya kebendaan
  1. boleh dilihat / disentuh
  2. sumber benda, peralatan
  3. tahap pencapaian teknologi, kemahiran dll
 2. budaya bukan kebendaan
  1. tidak dapat dipegang tapi boleh dilihat dan dirasa
  2. seperti pengetahuan, falsafah, kepercayaan, nilai, undang-undang
Perubahan dalam tamadun
 1. faktor dalaman
  1. bertambah penduduk
  2. penemuan baru
  3. revolusi dalam masyarakat
 2. faktor luaran
  1. peperangan
  2. pengaruh budaya
  3. perpindahan agama
Tamadun ada umur?
 • benda bernyawa - lahir, remaja, dewasa, tua, mati
 • contoh - masyarakat china, konsep kitaran dinasti. Jatuhnya satu dinasti diganti dinasti yang baru.
Hubungan antara tamadun dan kenegaraan
Ia melalui beberapa proses :
 1. perubahan daripada nomad - menetap - teknologi pertanian
 2. pertambahan penduduk - jadi kreatif untuk memenuhi keperluan hidup - seperti teknologi membajak guna kerbau ganti dengan traktor.
 3. perubahan teknologi moden. bertambah pesat mesin

No comments:

Post a Comment

Sila tinggalkan komen anda di sini!

Wednesday, 22 June 2011

Konsep & Teori Peradaban U1

budaya berkait dengan tamadun. budaya yang tinggi, maka kehidupan yang bertamadun.
Ada 2 aspek :
 1. budaya kebendaan
  1. boleh dilihat / disentuh
  2. sumber benda, peralatan
  3. tahap pencapaian teknologi, kemahiran dll
 2. budaya bukan kebendaan
  1. tidak dapat dipegang tapi boleh dilihat dan dirasa
  2. seperti pengetahuan, falsafah, kepercayaan, nilai, undang-undang
Perubahan dalam tamadun
 1. faktor dalaman
  1. bertambah penduduk
  2. penemuan baru
  3. revolusi dalam masyarakat
 2. faktor luaran
  1. peperangan
  2. pengaruh budaya
  3. perpindahan agama
Tamadun ada umur?
 • benda bernyawa - lahir, remaja, dewasa, tua, mati
 • contoh - masyarakat china, konsep kitaran dinasti. Jatuhnya satu dinasti diganti dinasti yang baru.
Hubungan antara tamadun dan kenegaraan
Ia melalui beberapa proses :
 1. perubahan daripada nomad - menetap - teknologi pertanian
 2. pertambahan penduduk - jadi kreatif untuk memenuhi keperluan hidup - seperti teknologi membajak guna kerbau ganti dengan traktor.
 3. perubahan teknologi moden. bertambah pesat mesin

No comments:

Post a Comment

Sila tinggalkan komen anda di sini!